วิธีเปลี่ยน Template ของ Blogger

Btemplatesหลังจากบทแรกได้นำเสนอขั้นตอนในการสร้างบล็อกไปแล้ว ถึงตรงนี้ต้องคิดแล้วว่าจุดประสงค์ ของการทำบล็อกคืออะไร เพราะจุดประสงค์จะเป็นตัวกำหนดว่าจะเลือก แม่แบบ (หน้าตา และองค์ประกอบ) ของบล็อกอย่างไร
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการเลือก และการเปลี่ยน Template ของ Blogger
ขั้นที่ 1 ไปเลือก template ได้ที่
• http://btemplates.com
• http://www.bloggertemplateplace.com
• http://themecraft.net
• http://www.deluxetemplates.net
• http://www.bloggerthemes.net
• http://www.bloggerstyles.com
• http://www.anshuldudeja.com
• http://www.bloggertemplatesfree.com
• http://www.bloggertemplatesblog.com
• http://www.templatesblock.com
• http://blogger-templates.blogspot.com

• http://freetemplates.blogspot.com
• http://mashable.com/2007/09/13/blogger-templates
• http://www.webtemplatesblog.com
• http://www.ezwpthemes.com
• http://www.freebloggertemplate.info
• http://www.blogcrowds.com/resources/blogger-templates
• http://www.zoomtemplate.com
• http://www.templates-blogger.com
• http://www.bloggerblogtemplates.com
• http://bloggertemplateplace.com
• http://www.templatesblogger.net
• http://www.bietemplates.com

หรือจะใช้คำค้น “Template + blog” ใน Google ซึ่งจะสามารถเลือก Template ตามที่ต้องการและเข้ากันกับเนื้อหาได้

ขั้นที่ 2 เมื่อได้ Template ที่ต้องการแล้ว ให้เริ่มเปลี่ยนดังขั้นตอนต่อไปนี้
ในที่นี้ได้ทำการเลือกเว็บไซต์ http://btemplates.com/ เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ Template

24-4-2556 12-53-46

รูปภาพที่ 24

ในที่นี้ได้ทำการเลือก Template นี้เพื่อเป็นตัวอย่าง

24-4-2556 12-57-20

รูปภาพที่ 25
1. คลิกที่ Preview เพื่อดูตัวอย่าง ดังรูปภาพที่ 3

24-4-2556 13-02-08

รูปภาพที่ 26

จะแสดงหน้าจอตัวอย่างของ Template นี้ ดังรูปภาพที่ 4

24-4-2556 13-04-00

รูปภาพที่ 27
สามารถคลิกที่เมนูต่างๆ ได้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือก Template
2. หากตัดสินในเลือกได้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Download รูปภาพที่ 5

24-4-2556 13-04-19

รูปภาพที่ 28

3. เลือกที่อยู่เพื่อบันทึก ในที่นี้เลือกที่ Desktop จากนั้นกด Save ดังรูปภาพที่ 6

24-4-2556 13-05-06

รูปภาพที่ 29
จะได้ไฟล์ Tech-Dream.zip อยู่ที่หน้าจอ (Desktop) ให้ทำการแตกไฟล์ จะได้โฟลเดอร์ ดังรูปภาพที่ 7

24-4-2556 12-34-11

รูปภาพที่ 30
4. เข้าสู่เว็บไซต์โดยพิมพ์ www.blogger.com ลงในช่อง URL จากนั้นกรอก
- บัญชีอีเมล์ของ Gmail ที่สมัครไว้แล้ว
- รหัสผ่าน
จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้งาน

24-4-2556 13-08-40

รูปภาพที่ 31
5. คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก แม่แบบ

24-4-2556 13-08-59

รูปภาพที่ 32

จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 10

24-4-2556 13-09-25

รูปภาพที่ 33

6. คลิกที่ปุ่ม สำรอง / กู้คืน ตามรูปภาพที่ 11

24-4-2556 13-06-33

รูปภาพที่ 34

7. จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 12

24-4-2556 13-06-51

รูปภาพที่ 35

8. คลิกที่ปุ่ม เรียกดู ดังรูปภาพที่ 13

24-4-2556 13-07-05

รูปภาพที่ 36

9. เลือกไฟล์ Tech-Dream.xml ในโฟล์เดอร์ Tech-Dream ที่อยู่หน้าจอ (Desktop) จากนั้น คลิกปุ่ม Open ดังรูปภาพที่ 14

24-4-2556 13-07-21

รูปภาพที่ 37

10. คลิกปุ่ม อัปโหลด ดังรูปภาพที่ 15

24-4-2556 13-07-36

รูปภาพที่ 38

11. จะพบหน้าจอดังรูปภาพที่ 16

24-4-2556 13-08-03

รูปภาพที่ 39

ให้ลองดูการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยคลิกที่ ดูบล็อก ก็จะปรากฏหน้าของแม่แบบใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงไป ตามรูปภาพที่ 17

24-4-2556 13-08-24

รูปภาพที่ 40

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top