เครื่องมือสำหรับ “ออกแบบแม่แบบ” ด้วยตนเอง จาก Blogger

blog4สำหรับหน้าตาการออกแบบที่จะนำเสนอนี้ เป็นแบบง่าย สำหรับการออกแบบแม่แบบ และเมื่อก่อนการใช้เครื่องมือออกแบบแม่แบบ จะทำได้ เฉพาะผู้ที่ Log in เข้าไปที่ draft.blogger เท่านั้น แต่ตอนนี้ สามารถทำใน blogger.com ได้เลย

วิธีการเข้าสู่เว็บไซต์โดยพิมพ์ www.blogger.com ลงในช่อง URL จากนั้นกรอก
- บัญชีอีเมล์ของ Gmail ที่สมัครไว้แล้ว
- รหัสผ่าน
จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้งาน

18

รูปภาพที่ 41
ไปที่คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก แม่แบบ

19

รูปภาพที่ 42
จะได้ ดังรูปภาพที่

20

รูปภาพที่ 43
จากนั้นคลิกที่ “เครื่องมอออกแบบแม่แบบ” ตามรูปภาพที่

21

รูปภาพที่ 44
แล้วจะพบเครื่องมือสำหรบออกแบบแม่แบบอยู่ 5 อย่างด้วยกัน ได้แก่
1. เทมเพลต
2. พื้นหลัง
3. ปรับความกว้าง
4. รูปแบบ
5. ขั้นสูง
และมีส่วนแสดงตัวอย่างของเทมเพลตที่ออกแบบด้วย

22

รูปภาพที่ 45
1. การใช้งานเครื่องมือแม่แบบ ทำได้โดย คลิกที่ข้อความ เทมเพลต จากนั้นเลือกรูปแบบที่ต้องการ และเลือก Theme ที่ต้องการ เมื่อแสดงตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ใช้กับบล็อก” เพื่อ ยืนยัน ดังรูปภาพที่

23

รูปภาพที่ 46

2. การใช้งานเมนูพื้นหลัง การใช้งานเครื่องมือ “พื้นหลัง” สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นหลังของบล็อก และเลือกสี Theme ของบล็อกได้ตามความต้องการได้ด้วย ทำตามรูปภาพที่

24

รูปภาพที่ 47
3. เครื่องมือ ปรับความกว้าง เป็นเครื่องมือใหม่ที่ทำเพิ่มจากเดิม ซึ่งสามารถปรับความกว้างของทั้ง บล็อก และแถบความกว้างได้ สามารถทำได้ดังรูปภาพที่

25

รูปภาพที่ 48

4. การใช้งานเครื่องมือ “รูปแบบ” : จะใช้เครื่องมอนี้เพื่อกำหนดจำนวน คอลัมน์ รูปแบบคอลัมน์ รวมถึง การกำหนดคอลัมน์ให้กับส่วนท้ายของหน้าได้ด้วย เป็น “การออกแบบเนื้อความ” และ “การออกแบบ ส่วนท้าย” เครื่องมือนี้ใช้กำหนดรูปแบบคอลัมน์ของ template ซึ่งทำได้ง่ายดายโดยการคลิก เลือกรูปแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่าง เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วก็กดปุ่ม “ใช้กับบล็อก” เพื่อยืนยัน ดังรูปภาพที่

26

รูปภาพที่ 49

5. สำหรับเมนูขั้นสูงเป็นการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ให้กับบล็อก เช่น รูปแบบของลิงค์ Gadget ต่างๆ หัวเรื่อง ชื่อของบล็อก เป็นต้น ซึ่งสามารถปรับแต่งตามความต้องการแล้ว แสดงตัวอย่าง หากเป็นที่พอใจก็บันทึกเช่นเดียวกับ ข้อ 1-4 ที่ได้กล่าวมาแล้ว

27

รูปภาพที่ 50

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top