องค์ประกอบของเครื่องมือเขียนบทความ

blog-iconบทนี้จะกล่าวถึงวิธีเขียนบทความใน Blogger เพื่อเป็น แนวทางให้สามารถเขียนบทความลงในบล็อกได้สวยงาม และเป็นมืออาชีพมากขึ้น

 

 

 

1. การเข้าไปเขียนบทความ การเข้าไปเขียนบทความบน Blogger สามารถเข้าไปเขียนบทความได้โดยคลิกที่ post สร้างโพสต์ใหม่

301

รูปภาพที่ 51
องค์ประกอบของเครื่องมือเขียนบทความ
302

รูปภาพที่ 52

ก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักเครื่องมือที่จำเป็นในการเขียนบทความดังนี้
ส่วนที่ 1 คือส่วนตั้งชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ
ส่วนที่ 2 เป็นแถบที่เลือกเมื่อต้องการเขียนข้อความปกติซึ่งจะมีเครื่องมือในการเขียน บทความตามที่
เห็นในภาพข้างบน
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการวางข้อความที่คัดลอกมาจาก Ms Word
หรือโค้ดวีดีโอจาก YouTube หรือโค้ด HTML จาวาสคริปต์ที่ต้องการให้ปรากฏและแสดงผล
ในบทความ
ส่วนที่ 4 สำหรับจัดรูปแบบอักษร
ส่วนที่ 5 เป็นเครื่องมือในการใส่ลิงค์ให้ข้อความ แทรกภาพลงในบทความ และแทรกวีดีโอลงใน
บทความตามลำดับ

ส่วนที่ 6 รูปกระดาษขาดที่เห็นนั้นใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงบทความให้ผู้อ่านเห็นในหน้า หลักเพียง บางส่วนเท่านั้น และถ้าใช้เครื่องมือนี้ผู้อ่านจะต้องคลิกอ่านเพิ่มเติมจึงจะเห็นข้อความแบบเต็ม เครื่องมือนี้มีข้อดีคือทำให้บทความที่มีความยาวมาก ๆ สั้นลงได้ และทำให้เปิดหน้าแรกได้เร็ว ขึ้นด้วย
ส่วนที่ 7 เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเรียงข้อความ และจัดแนวรูปภาพได้ด้วย เช่น จัดชิดซ้าย ชิดขวา กึ่งกลาง เป็นต้น
ส่วนที่ 8 ได้แก่การใส่ การเน้นข้อความ การลบรูปแบบ การตรวจสอบการสะกดคำ และการแปลภาษา
ส่วนที่ 9 เป็นส่วนเผยแพร่บทความในกรณี ที่เขียนบทความเสร็จแล้ว
ส่วนที่ 10 เป็นส่วนที่ใช้ในการบันทึกกรณีที่ยังไม่อยากเผยแพร่บทความ
ส่วนที่ 11 ส่วนแสดงตัวอย่างของบทความ หากต้องการชมข้อความที่เขียนก่อนที่จะเผยแพร่
ส่วนที่ 12 สำหรับปิดออกจากการเขียนบทความ
ส่วนที่ 13 เป็นการใส่ป้ายกำกับ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ระบุว่าบทความที่เขียนนี้อยู่ในหมวดหมู่ใด ซึ่งสามารถ ใส่ได้มากกว่า 1 ป้ายกำกับโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และสามารถเลือกป้ายกำกับที่เคย ใส่ให้บทความอื่นไปแล้วมาใส่อีกได้ เพื่อทำให้บทความนั้น ๆ อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ให้ พิมพ์แล้ว กดปุ่ม เสร็จสิ้น

303

รูปภาพที่ 53

ส่วนที่ 14 เป็นส่วนที่ใช้ในการวางกำหนดเวลาล่วงหน้า ว่าจะให้บทความที่เขียนเผยแพร่ใน วันใด หรือ อาจจะเลือกแบบอัตโนมัติ หากไม่ต้องการกำหนดเวลาล่วงหน้า

304

รูปภาพที่ 54
ส่วนที่ 15 เมื่อเขียนโพสต์ บล็อกเกอร์จะสร้างลิงค์ถาวร (URL ที่เชื่อมโยงไปยังโพสต์ของบล็อก) ขึ้น โดยอัตโนมัติจากชื่อโพสต์ ถ้าต้องการใช้ลิงค์ถาวรที่กำหนดเอง สามารถดำเนินการได้ผ่าน ทางตัวเลือก “ลิงค์ถาวร” ในช่องการตั้งค่าโพสต์

305

รูปภาพที่ 55
ส่วนที่ 16 ตำแหน่งที่ตั้งเป็นตัวเลือกเสริมหากต้องการหาแผนที่ของสถานที่ที่ต้องการใส่ โดยให้พิมพ์ ชื่อที่ตั้ง แล้วกดปุ่ม Search เพื่อทำการค้นหาแผนที่ ที่สอดคล้องกับบทความ เช่นดังรูปภาพที่

306

รูปภาพที่ 56

ส่วนที่ 17 เป็นส่วนของการเลือกเพิ่มเติมสำหรับบทความที่ได้เผยแพร่ไป เช่น ต้องการให้ มีผู้อ่าน สามารถแสดงความเห็นได้ เป็นต้น

307

รูปภาพที่ 57

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top