เมนูพื้นฐาน

บทนี้เป็นการแนะนำการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ ของบล็อกเพื่อให้เข้าใจการตั้งค่าในส่วนต่าง ๆ ของ Blogger และจะทำให้สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ตามความต้องการของตนเองได้ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำ Blogger ในระยะยาวด้วย การตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ ของบล็อกทำได้โดย Log in เข้าไปที่ blogger คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก การตั้งค่า

401

รูปภาพที่ 64

แล้วจะเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าของบล็อก ดังรูปภาพที่ 65

402

รูปภาพที่ 65
แบ่งการตั้งค่าออกเป็น 6 ส่วนดังนี้

1. พื้นฐาน
2. โพสต์และความคิดเห็น
3. มือถือและอีเมล
4. ภาษาและการจัดรูปแบบ
5. ค่ากำหนดของการค้นหา
6. อื่นๆ

ด้านซ้ายของหน้าบล็อกจะปรากฏเครื่องมือในการตั้งค่า โดยเมนูแรกของการตั้งค่าคือ เมนูชื่อว่า พื้นฐาน ดังรูปภาพที่ 66

403

รูปภาพที่ 66

เมนูพื้นฐานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1.1 พื้นฐาน
ในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
1. ชื่อ ให้ระบุชื่อบล็อกที่ต้องการ

404

รูปภาพที่ 67

2. คำอธิบาย ควรใส่ให้เข้าใจภาพรวมของบล็อกและมี keyword ในการทำบล็อกแทรกอยู่ใน คำอธิบาย

405

รูปภาพที่ 68

3. ส่วนบุคคล

406

รูปภาพที่ 69

เพิ่มบล็อกของคุณในรายการของเราหรือไม่
บล็อกที่แสดงผลอาจมีการเชื่อมโยงจาก Blogger.com เช่น หน้าแรกของบล็อกเกอร์และ Next Blog ถ้าเลือก “ไม่” บล็อกจะไม่ปรากฏในที่เหล่านี้ แต่จะยังสามารถเปิดได้ทางอินเทอร์เน็ต บล็อกนี้จะยังปรากฏในโปรไฟล์ ยกเว้นกรณีที่ซ่อน
อนุญาตให้เครื่องมือค้นหาพบบล็อกของคุณหรือไม่
ถ้าเลือก “ใช่” Google จะรวมบล็อกใน Google ค้นบล็อกและ ping Weblogs.com ถ้าเลือก “ไม่” ทุกคนจะยังสามารถดูบล็อกได้ แต่เครื่องมือค้นหาจะได้รับคำสั่งไม่ให้รวบรวมข้อมูลบล็อกนั้น ถ้ามีลิงค์ไปยังบล็อกจากเว็บไซต์อื่น เครื่องมือค้นหาอาจยังแนะนำบล็อกเมื่อมีผู้ค้นหา

1.2 การเผยแพร่
- ที่อยู่ของบล็อก สามารถเปลี่ยน URL ของบล็อกได้

407

รูปภาพที่ 70
1.3 สิทธิ์
- ผู้เขียนบล็อก สามารถเพิ่มชื่อผู้เขียนบล็อกได้

408

รูปภาพที่ 71

- ผู้อ่านบล็อก สามารถกำหนดผู้ที่จะเข้ามาอ่านบทความในบล็อกได้

409

รูปภาพที่ 72

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top