เมนูภาษาและการจัดรูปแบบ

425

รูปภาพที่ 88
เมนูภาษาและการจัดรูปแบบแบ่งการตั้งค่าเป็นสองหัวข้อหลักดังนี้
4.1 ภาษา
- ภาษา เลือกภาษาในการแสดงบล็อก

426

รูปภาพที่ 89

- เปิดใช้งานการถอดเสียง

427

รูปภาพที่ 90
เพิ่มปุ่มในแถบเครื่องมือสำหรับแปลงคำจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เลือก (อาจเปลี่ยนภาษาได้ภายหลังใน “เครื่องมือแก้ไขบทความ”) คำที่ทำการแก้ไขไว้จะถูกบันทึกเพื่อช่วย Google ในการปรับปรุงเครื่องมือนี้ให้ดียิ่งขึ้น
4.2 การจัดรูปแบบ
- โซนเวลา

428

รูปภาพที่ 91

- รูปแบบส่วนหัวของวันที่

429

รูปภาพที่ 92

วันที่จะปรากฏเหนือโพสต์ในลักษณะนี้
- รูปแบบเวลา

430

รูปภาพที่ 93
รูปแบบเวลาจะปรากฏเหนือโพสต์ในลักษณะนี้
- รูปแบบเวลาประทับของความคิดเห็น

431

รูปภาพที่ 94

รูปแบบเวลาที่จะปรากฏในความคิดเห็นจะแสดงในลักษณะนี้

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top