เมนูอื่นๆ

438

รูปภาพที่ 101

เมนูอื่นๆแบ่งการตั้งค่าเป็นห้าหัวข้อหลักดังนี้
6.1 เครื่องมือเขียนบล็อก
- เครื่องมือเขียนบล็อก

439

รูปภาพที่ 102

สามารถดาวน์โหลด Blog เพื่อเก็บเป็น Backup ข้อมูลบทความและ comment ของบล็อกได้โดยเลือก ส่งออกบล็อก แต่ถ้ามีข้อมูลบล็อกเดิมอยู่แล้วอยากจะนำมาใช้กับบล็อกใหม่ที่สร้างขึ้น ก็ ให้เลือก นำเข้าบล็อก แต่ถ้าคิดว่าไม่ต้องการใช้บล็อกนี้แล้วก็สามารถลบทิ้งได้โดยเลือก ลบบล็อก
6.2 ฟีดข้อมูลของไซต์
- อนุญาตให้ใช้ฟีดข้อมูลบล็อก

440

รูปภาพที่ 103

เลือก เต็ม เพื่อจัดส่งเนื้อหาทั้งหมดของโพสต์ เลือก จนถึงตัวคั่นการข้าม เพื่อแสดงเนื้อหาของโพสต์ทั้งหมดก่อนตัวคั่นการข้าม เลือก สั้น เพื่อจัดส่งเนื้อหาประมาณเท่ากับอักขระ 400 ตัวแรก ถ้าเลือก ไม่มี บล็อกจะไม่มีการจัดส่งและเนื้อหาจะไม่มีการจัดทำดัชนีโดย Google ค้นบล็อก
- URL การเปลี่ยนเส้นทางฟีดข้อมูลของบทความ

441

รูปภาพที่ 104
ถ้าจัดทำฟีดบทความด้วย FeedBurner หรือใช้บริการอื่นเพื่อประมวลผลฟีดข้อมูล โปรดป้อน URL แบบเต็มของฟีดที่นี่ Blogger จะส่งการเข้าชมของฟีดทั้งหมดไปยังที่อยู่นี้ โปรดเว้นฟิลด์นี้ว่างไว้ ถ้าไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนเส้นทาง
- ส่วนท้ายฟีดของบทความ

442

รูปภาพที่ 105
จะปรากฏหลังแต่ละโพสต์ในฟีดข้อมูลโพสต์ ถ้าใช้โฆษณาหรือส่วนเพิ่มเติมฟีดของบุคคลที่สาม สามารถป้อนรหัสดังกล่าวที่นี่ และต้องตั้งค่า ใช้ฟีดของบล็อกได้ เป็น เต็ม
- เปิดใช้งานลิงค์ชื่อเรื่องและลิงค์แนบ

443

รูปภาพที่ 106

ส่วนนี้จะเพิ่มตัวเลือกลิงค์ชื่อเรื่องและลิงค์แนบลงในโปรแกรมแก้ไขโพสต์ ลิงค์ชื่อเรื่องช่วยให้สามารถตั้งค่า URL ที่กำหนดเองสำหรับชื่อบทความ ลิงค์แนบจะใช้ในการทำพ็อดคาสต์ หรือ MP3 และเนื้อหาอื่นๆ ในโพสต์ที่สามารถเล่นในฟีดข้อมูลอย่าง RSS และ Atom
6.3 OpenID
- URL ของ OpenID ของคุณ

444

รูปภาพที่ 107
สามารถใช้ OpenID URL เพื่อเข้าสู่ไซต์อื่นๆ ที่ใช้งาน OpenID นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ OpenID สามารถโพสต์ความคิดเห็นในบล็อกโดยปรับการตั้งค่าความคิดเห็น
6.4 เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
- มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือไม่

445

รูปภาพที่ 108

ถ้าเลือก ใช่ ผู้อ่านบล็อกจะเห็นข้อความเตือนและจะได้รับข้อความขอให้ยืนยันว่าต้องการเข้าบล็อก
6.5 Google Analytics
- รหัสพื้นที่เว็บของ Analytics

446

รูปภาพที่ 109

เพิ่ม Google Analytics ในบล็อกเพื่อดูว่าผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้าง เพิ่ม รหัสพื้นที่เว็บของ Google Analytics เพื่อเริ่มติดตามบล็อก การตั้งค่านี้ใช้เฉพาะมุมมองแบบไดนามิกและเทมเพลตการออกแบบ ถ้าบล็อกใช้เทมเพลตแบบคลาสสิกจะต้องเพิ่มลงในเทมเพลตปกติด้วยตนเอง

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top