Gadget คืออะไร|วิธีเพิ่ม Gadget

เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค่าต่าง ๆ ของบล็อก การเปลี่ยน Templates ให้กับบล็อกไปแล้ว ส่วนที่ เหลือคือ การจัดรูปแบบองค์ประกอบหน้าให้กับบล็อก รวมถึงการใช้งาน Gadget หลักชนิดต่างๆ ของ Blogger
Gadget คืออะไร
Gadget ใน Blogger นั้นหมายถึงส่วนเสริมที่สามารถติดตั้งเพิ่มลงไปในแม่แบบของ Blogger
ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกวา Widget ซึ่งก็หมายถึงสิ่งเดียวกันกับ Gadget
วิธีเพิ่ม Gadget
ก่อนอื่นให้ Login เข้าไปที่ Blogger คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก รูปแบบ

501

รูปภาพที่ 110
หลังจากที่เข้าหน้าจอของรูปแบบเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าแผงควบคุมหลักๆ ดังนี้

502

รูปภาพที่ 111
ใน Layout ของแม่แบบจะเห็นพื้นที่ ดังรูปด้านล่างเพื่อให้เพิ่ม Gadget

503

รูปภาพที่ 112
และเมื่อคลิก เพิ่ม Gadget ก็จะปรากฏ Gadget พื้นฐาน 27 อย่างที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้

504
รูปภาพที่ 113
นอกจากนี้ยังมี Gadget อีกมากมายซึ่งสามารถเลือกได้จากเมนูแกดเจ็ดเพิ่มเติมทางซ้ายมือ

505
รูปภาพที่ 114
เมื่อเลือก Gadget ที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่ม Gadget นั้น ใส่ชื่อ Gadget และตั้งค่าที่ ต้องการแล้วบันทึก

506

รูปภาพที่ 115

507

รูปภาพที่ 116
รูปที่เห็นข้างบนเป็น Gadget ปุ่ม +1 สำหรับ Gadget อื่น ๆ ก็ทำได้ในทำนองเดียวกัน

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top