แบบฝึกหัดท้ายบท

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย   X  ลงในช่องของข้อที่ถูกต้องที่สุด

**********************************************************************************

1. เพื่อเข้าถึงเมนู  “การตั้งค่า”  ต้องเลือกเมนูใด

ก.  ภาพรวม

ข.  ตัวเลือกเพิ่มเติม

ค.  ดูบล็อก

ง.  รูปแบบ

2.  “การตั้งค่า” ถูกแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วน

ก.   5  ส่วน

ข.  6  ส่วน

ค.  7  ส่วน

ง.  8  ส่วน

3.  หัวข้อใดไม่อยู่ภายในส่วนของ “พื้นฐาน” ในเมนูการตั้งค่าของบล็อก

ก. ที่อยู่ของบล็อก

ข. ผู้เขียนบล็อก

ค. ผู้อ่านบล็อก

ง.  สีพื้นหลังของบล็อก

4.  ส่วนใดเป็นที่สำหรับใส่ keyword เพื่อแสดงภาพรวมของบล็อก

ก. ชื่อบล็อก

ข. ติดป้ายกำกับ

ค. คำอธิบาย

ง. ผู้อ่านบล็อก

5.  ข้อใดไม่มีในทางเลือกของการกำหนดสิทธิ์ผู้อ่านบล็อก

ก. เฉพาะผู้เขียนบล็อก

ข. เฉพาะคนเหล่านี้ซึ่งจะอ่านได้ก็ต่อเมื่อลงชื่อเข้าใช้ก่อน

ค. ใครก็ได้

ง.  เฉพาะบางคนที่สามารถเข้าอ่านได้เลย

6. จำนวนสูงสุดของบทความที่กำหนดให้แสดงในหน้าหลักหากเลือกเป็นวันคือเท่าใด

ก.     7  วัน

ข.    30  วัน

ค.    100 วัน

ง.    999  วัน

7.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “การตั้งค่า”

ก. ผู้ใช้ไม่สามารถส่งข้อความรูปภาพด้วย MMS  เพื่อโพสต์ข้อความอัตโนมัติได้

ข. ภายในเมนูการตั้งค่าสามารถกำหนดผู้สิทธิ์การแสดงความคิดเห็นซึ่งมีอยู่ 4 ทางเลือก

ค. สามารถเปลี่ยน URL ของบล็อกได้จากเมนูการตั้งค่า

ง.  ผู้ใช้สามารถส่งข้อความอักษรและรูปภาพด้วย SMSหรือ MMS เพื่อโพสต์ข้อความอัตโนมัติได้

8.  การกำหนด “โซนเวลา”  จัดอยู่ในส่วนใดของ  เมนูการตั้งค่า

ก. พื้นฐาน

ข. ภาษาและการจัดรูปแบบ

ค. มือถือและอีเมล์

ง. อื่น ๆ

9.  ในส่วนของ “อื่น” จะมีเมนูสำหรับเลือก เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ถ้าเลือกใช่ ผลจะเป็นอย่างไร

ก.  จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้กรอกวันเดือนปีเกิด

ข. จะมีหน้าต่างแสดงคำเตือนและให้เข้าสู่ระบบ

ค. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอกที่อยู่อีเมล์

ง. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอกเบอร์โทรศัพท์

10. ในส่วนของเมนูอื่น ๆ  “เครื่องมือของบล็อก”  ทำหน้าที่ตามข้อใด

ก. นำเข้า ส่งออก และลบบล็อก

ข.  จัดการแก้ไขพื้นหลังบล็อก

ค.  จัดการเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่บล็อก

ง.  จัดการเกี่ยวกับสิทธิ์ในการอ่านและแสดงความคิดเห็นบล็อก

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top