การเรียกใช้รูปภาพจาก Picasa Web Albums

เรียกใช้รูปภาพจาก Picasa Web Albums มายัง Blogger ได้โดยขณะที่สร้างบทความใหม่ให้คลิกที่ แทรกรูปภาพ ดังรูปภาพที่ 150

608

รูปภาพที่ 150
จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ ขั้นตอนที่หนึ่งให้เลือกไฟล์จาก Picasa Web Albums ขั้นตอนที่สองเลือกรูปภาพที่ต้องการ ขั้นตอนที่สามคลิกเพิ่มรายการที่เลือก

609

รูปภาพที่ 151
จะได้รูปภาพที่ต้องการปรากฏที่บทความดังรูปภาพที่ 152

610

รูปภาพที่ 152

เมื่อรูปภาพอยู่ในเครื่องมือแก้ไขบทความของคุณ คุณสามารถคลิกที่ภาพเพื่อจัดรูปแบบในบทความ

611

รูปภาพที่ 153
ตัวเลือกขนาดใช้สำหรับกำหนดขนาดรูปภาพเป็นขนาดอื่นๆ ภายในพื้นที่บทความ โปรดทราบว่าภาพจะยังคงอัพโหลดเป็นขนาดเต็ม ตัวเลือกนี้ใช้กำหนดการปรับสเกลของภาพภายในเนื้อหาของบทความเท่านั้น ตัวเลือกทางซ้าย กึ่งกลาง และขวา จะกำหนดตำแหน่งข้อความในบทความที่อยู่รอบๆ รูปภาพ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top