แบบฝึกหัดท้ายบท

ให้นักเรียนตอบคำถามโดยเขียนลงในกระดาษคำตอบเพื่ออธิบายในแต่ละข้อ

  1. www.blogger.com เก็บรูปภาพที่สมาชิกอัพโหลดไว้ที่ใด
  2. Picasa Web Albums มีพื้นที่เท่าไหร่ไว้บริการสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้
  3. หากนักเรียนต้องการตกแต่งรูปภาพในบทความของบล็อกเกอร์มีกี่วิธีในการนำไฟล์รูปภาพมาตกแต่งบทความนั้น และมีวิธีใดบ้าง
  4. เมื่อนำรูปภาพมาแสดงในบทความแล้ว นักเรียนสามารถจัดการกับรูปภาพนั้นด้วยเครื่องมือการจัดรูปภาพอะไรบ้าง
  5. สาเหตุใดที่ทำให้ภาพที่ปรากฏบนบล็อกไม่ละเอียดเท่าภาพต้นฉบับก่อนอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top