แบบฝึกหัดท้ายบท

ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

  1. ให้นักเรียนนำวีดีโอจาก YouTube มาแสดงในบล็อกของกลุ่มพร้อมทั้งอธิบายวิธีดำเนินการ
  2. ให้นักเรียนบอกถึงข้อห้ามในการเผยแพร่วีดีโอทาง YouTube
  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top