ความหมายของบล็อก (Blog)

blog-1บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) คือ เว็บไซต์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีรูปแบบเนื้อหาเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เป็นเหมือนบันทึกออนไลน์ มีส่วนของการ comments แสดงข้อคิดเห็นของผู้เข้าชมบล็อก และก็จะมี link ไปยังเว็บไซต์ หรือบล็อกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

 

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top