การสมัครขอที่อยู่อีเมล์ของ GMAIL.COM

index

1. ในช่อง URL กรอกชื่อเว็บไซต์ของ GMAIL ลงไปดังรูปภาพที่ 1

001

รูปภาพที่ 1

2. คลิกเลือกปุ่ม Create An Account ดังรูปภาพที่ 2

002
รูปภาพที่ 2

3. จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ดังภาพที่ 3

003

รูปภาพที่ 3
4. กรอกชื่อผู้ใช้ ระบุชื่อแรก และนามสกุล

004

รูปภาพที่ 4
5. กรอกชื่อบัญชีสมาชิกของผู้ใช้ โดยชื่อที่ใช้ต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่บัญชีสมาชิกที่มีอยู่แล้ว โดยสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข สัญลักษณ์

005

รูปภาพที่ 5
6. กำหนดรหัสผ่าน โดยอย่างต่ำต้องมี 8 อักขระ สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรร่วมกันได้ ซึ่งจะเพิ่มความยากในการคาดเดารหัสจากผู้ไม่หวังดีที่จะแอบเข้าอีเมล์ของผู้ใช้นี้ได้

006

รูปภาพที่ 6
7. คลิกเลือก เดือน กรอกวันที่ และกรอก ค.ศ. ที่ผู้สมัครเกิด

007

รูปภาพที่ 7
8. คลิกเลือกเพศของผู้สมัคร
Female = เพศหญิง
Mail = เพศชาย
Other = เพศอื่น ๆ

008

รูปภาพที่ 8
9. กรอกเบอร์โทรศัพท์ โดย +66ตามด้วยเบอร์มือถือ โดยตัดเลข 0 หน้าเบอร์มือถือออกแล้วกรอกเบอร์ที่เหลืออีก 9 ตัวต่อท้าย +66

009

รูปภาพที่ 9
10. กรอกที่อยู่อีเมล์ที่เคยมีแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีอีเมล์ก็ว่างไว้ไม่ต้องกรอก

010

รูปภาพที่ 10
11. พิมพ์ข้อความเพื่อตรวจสอบ โดยพิมพ์ข้อความที่ปรากฏในกรอบ ลงในช่องด้านล่างให้ตรงกัน

011

รูปภาพที่ 11
12. เลือกประเทศของผู้สมัคร โดยคลิกแล้วลากเมาส์ลากไปจนเจอประเทศไทยแล้วคลิกเลือก

012

รูปภาพที่ 12
13. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อตกลงทั้งสองข้อ ก่อนคลิกเลือกขั้นตอนต่อไป

013

รูปภาพที่ 13
14. จะปรากฏกรอบในส่วนของการจัดการข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงให้กับสาธารณะเห็น โดยเลือกเข้าไปเพิ่มรูปภาพของผู้ใช้ได้

014

รูปภาพที่ 14
15. คลิกเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ หรือคลิกแถบเมนูด้านบนเลือก Web camera เพื่อถ่ายภาพใหม่หากเครื่องต่อกับกล้อง หรือได้ติดตั้งเว็บแคมไว้แล้วจะสามารถถ่ายภาพได้เลย

015

รูปภาพที่ 15
16. เมื่อผู้สมัครเลือกรูปภาพมาได้แล้วจะปรากฏดังรูปภาพที่ 16

016

รูปภาพที่ 16
17. เมื่อใส่ภาพใน Profile แล้วคลิกปุ่ม Next step เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป
18. ขณะนี้ผู้สมัครได้สมัครอีเมล์สำเร็จแล้วและพร้อมใช้งานได้ทันที

017
รูปภาพที่ 17
19. เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม Continue to Gmail จะแสดงกล่องจดหมายเข้าจากทีมพัฒนา Gmail นั่นเอง

018

รูปภาพที่ 18
ขณะนี้ผู้สมัครมีบัญชีผู้ใช้แล้ว สามารถนำอีเมล์นี้เพื่อสมัครเป็นสมาชิกบล็อกในบทเรียนต่อไป

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top